Internetové stránky Ornitologické skupiny

při Bílinské přírodovědné společnosti

 

CES Chouč 2007-2013

 

 

Lokalita

Jako nejvhodnější prostor pro odchyty v rámci tohoto projektu byly vybrány křoviny mezi obcemi Hrobčice a Chouč. Jedná se o prostor bývalé skládky odpadu, na kterém rostou neudržované křoviny. Celá lokalita je obklopena zemědělskou půdou. Prostor křovin směrem od silnice mírně stoupá. Ve spodní části je několik starších jabloní a třešní, převažují zde porosty růže šípkové, traviny a z bylin kopřiva. Ve střední části, ještě mimo hlavní linii, se porosty růže šípkové začínají mísit s hlohem obecným, traviny jsou zde nižší a díky tomu zde rostou např. hvozdíky. V horní části, kde máme linii sítí, je pak poměr hlohů a růže šípkové vyrovnaný. Přidává se k nim několik menších třešní, bříz a bezu. Na okrajích jsou porosty keřů hodně rozvolněné a občas jimi na podzim prolétne požár.

umístění lokality (zdroj mapy.cz)

Rok 2009

rok 2013

 

Linie

Linie je umístěna ve střední části lokality, její tvar je do písmene ,,T ". Spodní část se skládá ze čtyř sítí a delší horní ze šesti. Porost kolem prvních čtyř sítí je nejhustší a nejvyšší, je zde i několik přirozených náletů. Právě zde se chytá nejvíce pěnic, ťuhýci a slavíci. Následující dvě sítě jsou na volném prostoru, který přímo lemují kopřivy a bodláky. Zde se chytají stehlíci, strnadi, konopky nebo zvonci. Zbytek sítí je kolem méně hustých porostů křovin s větším počtem stromů. Zde se nejvíce chytají krutihlavi, pěnice vlašské a rákosníci zpěvní.

linie (pozn. mapy nejsou aktuálního data)

Historie

S odchyty do projektu CES začal v roce 2007 Míra Horák, který vybral lokalitu i linii. Sám kroužkoval pouze první rok (2007). Od roku 2008 se k němu přidal Jirka Vaník a v roce 2011 pak i Anička Pikešová a Martina Hanzlíková. Od roku 2011 převzal organizaci CESu Jirka Vaník.

Ptáci

Jasně dominujícími a dalo by se říct, že i cílovými druhy jsou pěnice. Nejchytanější je pěnice hnědokřídlá, po ní pak pěnice černohlavá. Ve větších počtech se chytá i pěnice pokřovní a slavíková. Každoročně se podaří odchytit i několik jedinců pěnice vlašské. Mezi další stále a časté druhy patří rákosník zpěvný, kos černý a nebo drozd zpěvný. Po vylétání mladých se potom chytá i hodně vrabců polních a sýkor koňader. Každým rokem zde chytáme dospělé krutihlavy a posléze i letošní jedince. Mezi občasné druhy patří konopka obecná, zvonek zelený, stehlík obecný nebo ťuhýk obecný. Raritkami potom byli strnad luční, špaček obecný, zvonohlík zahradní, cvrčilka říční a vlaštovka. Za vyloženě nečekané úlovky považujeme rákosníka proužkovaného a kalouse ušatého.

Výsledky

  1.odchyt 2.odchyt 3.odchyt 4.odchyt 5.odchyt 6.odchyt 7.odchyt 8.odchyt 9.odchyt
1.ročník  5.5.2007 18.5.2007 27.5.2007 6.6.2007 17.6.2007 29.6.2007 8.7.2007 20.7.2007 28.7.2007
2.ročník 8.5.2008 18.5.2008 29.5.2008 8.6.2008 18.6.2008 29.6.2008 10.7.2008 20.7.2008 2.8.2008
3.ročník 8.5.2009 19.5.2009 28.5.2009 6.6.2009 19.6.2009 28.6.2009 11.7.2009 19.7.2009 1.8.2009
4.ročník 8.5.2010 16.5.2010 29.5.2010 6.6.2010 20.6.2010 27.6.2010 10.7.2010 20.7.2010 31.7.2010
5.ročník 5.5.2011 15.5.2011 24.5.2011 5.6.2011 15.6.2011 26.6.2011 8.7.2011 20.7.2011 31.7.2011
6.ročník 8.5.2012 17.5.2012 27.5.2012 8.6.2012 17.6.2012 28.6.2012 8.7.2012 19.7.2012 29.7.2012
7.ročník 6.5.2013 15.5.2013 25.5.2013 7.6.2013 16.6.2013 28.6.2013 8.7.2013 18.7.2013 27.7.2013

 

  1.ročník: 2007 2.ročník: 2008 3.ročník: 2009 4.ročník: 2010 5.ročník: 2011 6.ročník: 2012 7.ročník: 2013
kalous ušatý - 1 - - - - -
krutihlav obecný 9 2 5 2 1 5 2
bramborníček hnědý 1 - - - - -
vlaštovka obecná - 1 - - - - -
linduška lesní - - - - 1 - -
červenka obecná - - - - 1 - -
pěvuška modrá 2 8 3 3 7 3 3
slavík obecný 2 3 2 8 3 2 5
rehek zahradní - - - - - 2 -
kos černý 14 13 11 8 15 13 2
drozd zpěvný 1 2 1 1 4 3 12
rákosník zpěvný 16 9 14 22 14 6 5
rákosník obecný 1 - - - 2 - 1
cvrčilka zelená - - 1 2 6 4 2
cvrčilka říční - - - 2 - -
sedmihlásek hajní 3 7 1 - 1 1 -
pěnice černohlavá 8 9 13 18 36 34 19
pěnice slavíková 11 5 2 8 11 2 8
pěnice hnědokřídlá 56 38 32 54 52 25 26
pěnice pokřovní 19 15 15 12 19 19 19
pěnice vlašská - 5 2 2 7 10 -
budníček menší 4 5 1 3 2 2 3
budníček větší - 1 1 - 1 1 1
sýkora babka 1 - - - - - -
sýkora lužní - - - 1 3 - 1
sýkora modřinka 4 1 1 2 5 5 -
sýkora koňadra 14 11 14 16 7 11 3
šoupálek dlouhoprstý - - - - - - -
brhlík lesní - - - - 1 - -
ťuhýk obecný 3 2 1 5 5 8 9
sojka obecná - - - - - 2 -
špaček obecný - 2 - 2 - 2 1
vrabec polní 6 7 13 5 4 41 -
vrabec domácí - - - - 1 - -
dlask tlustozobý 3 2 1 - 4 1 2
hýl obecný - - - - - 1 -
pěnkava obecná - - - - - 1 -
zvonek zelený 1 7 14 9 17 11 3
zvonohlík zahradní - - - 1 - -
konopka obecná 5 10 5 16 4 3 1
stehlík obecný - - - 2 - 3 1
strnad obecný 10 8 19 8 23 18 19
strnad luční - - - 1 - 1 -

 autor stránek a fotografií Pikešová Anna